بوبک

Hope Never Quits

مسیر و مقصد

  • ۱۲:۴۶

مسیر و مقصد خود را با هم اشتباه نگیرید...

اگر اکنون هوا طوفانی است دلیل نمی شود که به آفتاب نمی رسید...


(اندیشه)

بخشی از حرف هایی که درونم هست رو اینجا مینویسم...

Boobakjan اینستاگرام
T.me/boobakjan کانال تلگرام
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan