بوبک

Hope Never Quit

مسیر و مقصد

  • ۱۲:۴۶

مسیر و مقصد خود را با هم اشتباه نگیرید...

اگر اکنون هوا طوفانی است دلیل نمی شود که به آفتاب نمی رسید...


(اندیشه)

Designed By Erfan Powered by Bayan