بوبک

Hope Never Quit

خشم

  • ۱۳:۲۹

هر عمل از روی خشم،محکوم به شکست است.


(روی بال شاهین چنگیز)

  • ۳۱
Designed By Erfan Powered by Bayan