بوبک

Hope Never Quits

جزیره

  • ۱۲:۳۸

در مقابل سختی ها همچون جزیره ای باش که دریا هم نمی تواند سرش را زیر آب کند...

بخشی از حرف هایی که درونم هست رو اینجا مینویسم...

Boobakjan اینستاگرام
T.me/boobakjan کانال تلگرام
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan