بوبک

Hope Never Quit

جزیره

  • ۱۲:۳۸

در مقابل سختی ها همچون جزیره ای باش که دریا هم نمی تواند سرش را زیر آب کند...

Designed By Erfan Powered by Bayan