بوبک

Hope Never Quit

طوفان

  • ۱۲:۲۵

مثله یه طوفان بود...

براش شرایط تو مهم نیس.فقط خراب میکنه ،خورد میکنه و میره.انگار هیچ وقت نبوده...

حضورشو فقط از خرابیای اطرافت میفهمی...

Designed By Erfan Powered by Bayan