بوبک

Hope Never Quit

چرا؟؟

  • ۰۱:۰۲

اصلا چرا باید فکر کنی که حال خوبت وابسته به اینه که یکی دیگه تورو بخواد؟اصلا شاید یه صبح پاشه و دیگه نخواد،نظرش عوض شه،هر چی...


Designed By Erfan Powered by Bayan