بوبک

Hope Never Quits

چرا؟؟

  • ۰۱:۰۲

اصلا چرا باید فکر کنی که حال خوبت وابسته به اینه که یکی دیگه تورو بخواد؟اصلا شاید یه صبح پاشه و دیگه نخواد،نظرش عوض شه،هر چی...


بخشی از حرف هایی که درونم هست رو اینجا مینویسم...

Boobakjan اینستاگرام
T.me/boobakjan کانال تلگرام
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan