بوبک

Hope Never Quits

مبارزه

  • ۱۵:۵۹

گاهی برای پیروزی در مبارزه ،بیشتر از اونکه نیاز باشه رو خودت کار کنی،باید حریفت رو بشناسی و آنالیز کنی.


بخشی از حرف هایی که درونم هست رو اینجا مینویسم...

Boobakjan اینستاگرام
T.me/boobakjan کانال تلگرام
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan