بوبک

Hope Never Quit

مبارزه

  • ۱۵:۵۹

گاهی برای پیروزی در مبارزه ،بیشتر از اونکه نیاز باشه رو خودت کار کنی،باید حریفت رو بشناسی و آنالیز کنی.


Designed By Erfan Powered by Bayan