بوبک

Hope Never Quit

دریا

  • ۰۱:۲۴

وقتی در حقت بدی شد،باید ظرفیت تو بالا باشه مثله زمانی که به سمت رودخونه سنگ پرتاب میکنی ولی ته رودخونه سنگ دیده میشه ولی وقتی به سمت دریا سنگ پرتاب کنی،دریا سنگ رو میبلعه.

باید دریا باشی...

(رادیو جوان)

  • ۱۸۵
Designed By Erfan Powered by Bayan