بوبک

Hope Never Quits

چاه

  • ۰۲:۱۷

اگه توی چاه افتادی زیاد گریه نکن چون ممکنه آب چاه اونقدر بالا بیاد که توی اون غرق بشی...


(رادیو ورزش)

ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan