بوبک

Hope Never Quit

هوم؟؟؟

  • ۱۵:۱۹

چرا نگاهشون میکنی؟هوم؟تو که میدونی حالت خوب نیس پس چرا حالتو بدتر میکنی؟دوس داری خودتو آزار بدی؟دوس داری بغضاتو تبدیل به اشک کنی؟نمیدونم چی بهت بگم چون هیچ وقت تو این موقعیت نبودم...خستم خیلی...حس میکنم گیر افتادم و تنها کسی که میتونه نجاتم بده خودمم.حس میکنم اینکه الان تو این مرحله م با چنگ و دندون تلاش خودم بوده و ازین به بعدش بدترم میشه.اما خستگی این مدت توی وجودمه.دوس دارم یه کوه گیر بیارم.یه کوه خلوت و فقط جیغ بزنم داد بزنم اونقدری که به گریه بیفتمو تمام این زهرای توی وجودم بریزن بیرون.درون از تو منو میخورن.چرا هیشکی منو نمیبینه؟همه تو فکر خودشونن همه

میدونم اینبارم خدا نجاتم میده اما فقط خستم...


دلم گرفته ای رفیق(دولت مخفی)-گرشا رضایی

  • ۲۷
Designed By Erfan Powered by Bayan