بوبک

Hope Never Quit

حالا کجان?!:-(

  • ۰۱:۳۳
توی این رعد و برق و بارون شدید، پرنده هایی که روزا روی درختای جلوی خونمونن حالا کجان?!حالشون خوبه?نکنه خیس بشن و بمیرن:-((
  • ۳۴
Designed By Erfan Powered by Bayan