بوبک

Hope Never Quits

حالا کجان?!:-(

  • ۰۱:۳۳
توی این رعد و برق و بارون شدید، پرنده هایی که روزا روی درختای جلوی خونمونن حالا کجان?!حالشون خوبه?نکنه خیس بشن و بمیرن:-((
  • ۴۵
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan