بوبک

Hope Never Quits

یه روز خوب :)

  • ۲۳:۲۲

امروز بعد از سالها دوباره طناب زدم...

  • ۲۲
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan