بوبک

Hope Never Quit

نادانسته

  • ۱۱:۴۰

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

ای مردم ، از آنچه در این زمین است حلال و پاکیزه بخورید و برخوردار شوید ، و پیروی از گام های شیطان نکنید ، که او برای شما دشمنی آشکار است. جز این نیست که شما را به بدی و زشتی فرمان می دهد و اینکه نادانسته چیزهایی را به خدا نسبت دهید. 

سوره بقره - آیات 168و169

Designed By Erfan Powered by Bayan