بوبک

Hope Never Quits

مبهم

  • ۱۱:۵۵

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

مثال ( دعوت کننده ی) کافران مثال کسی است که به حیوانی بانگ می زند که جز فریاد و بانگ زدن مبهمی را نمی شنود. کر و گنگ و گورند، از این رو نمی اندیشند.

سوره بقره - آیه 171

بخشی از حرف هایی که درونم هست رو اینجا مینویسم...

Boobakjan اینستاگرام
T.me/boobakjan کانال تلگرام
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan