بوبک

Hope Never Quit

مبهم

  • ۱۱:۵۵

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

مثال ( دعوت کننده ی) کافران مثال کسی است که به حیوانی بانگ می زند که جز فریاد و بانگ زدن مبهمی را نمی شنود. کر و گنگ و گورند، از این رو نمی اندیشند.

سوره بقره - آیه 171

Designed By Erfan Powered by Bayan