بوبک

Hope Never Quits

اجابت

  • ۱۲:۰۶

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

و چون بندگان من از تو درباره ی من بپرسند ( بگو که ) من حتما ( به همه ) نزدیکم ، دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم ، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند ، شاید که راه یابند.

سوره بقره - آیه ی 186

ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan