بوبک

Hope Never Quits

تبریک

  • ۰۱:۳۰
تا الان دوتا دوستای صمیمیم بهم تبریک گفتن.حس خیلی خوبی دارم.یه لبخنده گنده رو لبامه.آدم مگه چی میخواد از زندگی?!:-)خدایا خیلی مرسی:-*
  • ۶۵
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan