بوبک

Hope Never Quits

گیاه

  • ۰۲:۱۲
یک گیاه،چشمش به بهاره پیشه روشه نه به زمستونه گذشته.چرا ما اینطور نباشیم?!
خندوانه-رامبد جوان
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan