بوبک

Hope Never Quits

اشتباهه دیگران

  • ۱۴:۲۹
ببخشیم،انتقامه اشتباهه دیگران رو از خودمون نگیریم.
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan