بوبک

Hope Never Quits

احساسات

  • ۰۰:۳۸
ای کاش تمام احساساتم زبون داشتن و یکجا تمام احساست بدی که بر من گذشته رو میگفتن جایی که کسی نباشه.کاش تمام احساسته بده این سالها یکجوری خالی شه.زیادی پرم از خاطرات و اتفاقات بدی که کسی خبر نداره چه بر من گذشته ...
  • ۱۱۲
بخشی از حرف هایی که درونم هست رو اینجا مینویسم...

Boobakjan اینستاگرام
T.me/boobakjan کانال تلگرام
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan