بوبک

Hope Never Quit

احساسات

  • ۰۰:۳۸
ای کاش تمام احساساتم زبون داشتن و یکجا تمام احساست بدی که بر من گذشته رو میگفتن جایی که کسی نباشه.کاش تمام احساسته بده این سالها یکجوری خالی شه.زیادی پرم از خاطرات و اتفاقات بدی که کسی خبر نداره چه بر من گذشته ...
  • ۹۰
Designed By Erfan Powered by Bayan