بوبک

Hope Never Quits

بی دفاع

  • ۰۱:۰۰

بر بی دفاع ظلم نکن از خدا بترس زیرا ز بی دفاع حمایت خدا کند

زخم زبان نزن که به شمشیر روزگار زخمی خوری که کس نتواند دوا کند...


(متاسفانه نویسندش رو نمیدونم)

بخشی از حرف هایی که درونم هست رو اینجا مینویسم...

Boobakjan اینستاگرام
T.me/boobakjan کانال تلگرام
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan