بوبک

Hope Never Quits

توکل کن

  • ۱۸:۴۱
آرام باش،توکل کن،تحمل کن،آستین هایت را بالا بزن و آن وقت است که خواهی دید خداوند زودتر از تو آستین هایش را بالا زده...
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan