بوبک

Hope Never Quit

توکل کن

  • ۱۸:۴۱
آرام باش،توکل کن،تحمل کن،آستین هایت را بالا بزن و آن وقت است که خواهی دید خداوند زودتر از تو آستین هایش را بالا زده...
Designed By Erfan Powered by Bayan