بوبک

Hope Never Quit

امان۰۰۰

  • ۰۱:۱۸

امان از بی پناهی وقتی خدا سکوت کرده

امان از ظلم های بی حد چندساله که صبرتو کم میکنه و جسمو روحتو مریض

امان از شر ظالم خدا نشناس

هیهات

هیهات

  • ۳۹
Designed By Erfan Powered by Bayan