بوبک

Hope Never Quit

چقدر قشنگه اون لحظه

  • ۲۰:۰۲

و چقدر قشنگه اون لحظه که تو میدونی چندوقته انقدر درگیر سختی های زندگیت شدی که نتونستی اون قدری که دلت میخواد واسه خدات بندگی کنی و گاهی هم بنده ی سپاس گزار و خوبی هم براش نبودی و بعدش درست جایی که فکر میکنی که دیگه زندگیت پر از تلخیه ،چنان لطفی در حقت میکنه و چنان شیرینی ای رو وارد زندگیت میکنه که هرچقدرم زمان بگذره باورت نمیشه این بزرگی و بخشش خدارو۰۰۰ و از عظمتش به زانو در میای و سجده میکنی و جز شکر هیچی نمیتونی بگی:)

دوست دارم خداجونم۰خیلی زیاد و بابت همه چیز ممنونم ازت :)

  • ۳۴
Designed By Erfan Powered by Bayan