بوبک

Hope Never Quits

مَلی ها۰۰۰

  • ۱۶:۱۹

الان فیلم ملی و راه های نرفته اش رو دیدم۰فقط بغض بودم ۰

من از بچگی این چیزارو از اطرافم شنیدم و میدونم این فیلم سیاه نمایی نیست و کم و زیاد داره ولی این اتفاقا توی جامعه ی ما میوفته۰این همه استیصال و درد وجود داره و گاهی تبدیل به کینه و خشم میشه و ادامه پیدا میکنه۰توروخدا قبل از زندگی مشترک حتما برین مشاور چون آدم هایی که مشکل روانی دارن یا دوشخصیتی هستن توی جامعه وجود دارن و خیلی خوب هم بلدن نقش بازی کنن۰ اصلا فکر نکنین واسه شما اتفاق نمیفته۰این مسئله رو جدی بگیرین و راحت ازش نگذرین۰بذارین این چرخه ی نحس تموم شه۰۰۰

+پر از بغضم۰۰۰

ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan