بوبک

Hope Never Quit

ایتالیا

  • ۱۲:۱۲

در راستای سلسله خواب هام اینبار خیلی شیک میرفتم فرودگاه از خط بازرسی عبور میکردم و میرفتم کشور دیگه :دی

دو سه تا کشور رفتم ولی ایتالیا رو خوب یادمه که رفتم بالای بام کلیسا به اون عظمت و از اون بالا منظره ی پایین رو نگاه میکردم و چقدر حس خوبی بود :)

تازه چقدرم شاکی بودم میگفتم من فقط یه ظهر تا شب تو ایتالیا موندم ولی دوستم از اونجا رفت آلمان اما من اومدم خونه :)))

  • ۲۳
Designed By Erfan Powered by Bayan