بوبک

Hope Never Quits

ایتالیا

  • ۱۲:۱۲

در راستای سلسله خواب هام اینبار خیلی شیک میرفتم فرودگاه از خط بازرسی عبور میکردم و میرفتم کشور دیگه :دی

دو سه تا کشور رفتم ولی ایتالیا رو خوب یادمه که رفتم بالای بام کلیسا به اون عظمت و از اون بالا منظره ی پایین رو نگاه میکردم و چقدر حس خوبی بود :)

تازه چقدرم شاکی بودم میگفتم من فقط یه ظهر تا شب تو ایتالیا موندم ولی دوستم از اونجا رفت آلمان اما من اومدم خونه :)))

  • ۳۱
بخشی از حرف هایی که درونم هست رو اینجا مینویسم...

Boobakjan اینستاگرام
T.me/boobakjan کانال تلگرام
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan