بوبک

Hope Never Quits

دانلودگونه ۲۱

  • ۱۷:۴۶
+آهنگ علیرضا قرایی منش - دختر بهار

+راهنمایی بودم که این آهنگ رو یه گروه میخوندن و هربار با پخشش انقد حس خوب داشت که ناخودآگاه لبخند میزدم و عجیب نیست که بگم خودمو مخاطبِ آهنگ قرار میدادم و باهاش میخوندم درست مثل حالا :)))


ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan