بوبک

Hope Never Quits

دانلودگونه ۲۲

  • ۲۳:۳۴
+آهنگ سریال شهرزاده۰ از اون آهنگاس که هی پلی میکنی و با شنیدنش نفس آدم بالا نمیاد۰۰۰


  • ۲۸
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan