بوبک

Hope Never Quits

دانلودگونه ۲۶

  • ۰۰:۱۸+ ابی - خالی

+ یکی از آهنگ هاییه که سالهاس به شدت دوسش دارم و هیچ وقت واسم تکراری نمیشه ۰ شما فکر کن سیاوش قمیشی آهنگ بسازه بعد ابی بیاد روش بخونه ۰ دیگه چه شود ۰ نگم واستون :دی

+ یه حال خوبی هم که با آهنگ ساختیم ، چند وقت پیش توی جاده بین شهری شب بود ، صدای این آهنگو زیاد کردیم تو ماشین منو و داداش کوچیکه باش میخوندیم ۰ خیلیی خوب بود :دی

  • ۳۹
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan