بوبک

Hope Never Quits

دانلودگونه ۳۱

  • ۱۶:۳۶
+ مهران مدیری - اندر خم

+ چقدر آدم دلش میخواد مخاطب این حرف ها باشه :)

ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan