بوبک

Hope Never Quits

چمدان

  • ۱۹:۲۱

چمدان - بزرگ علوی

زن ها همه خود را می فروشند.بعضی در مقابل یک پول جزیی برای چند ساعت و چند روز،بعضی دیگر برای یک عمر در مقابل تامین زندگی.


سعی

  • ۰۱:۵۶
سعی کن کارت را خوب انجام بدهی اما سعی نکن به دنبال تشویق و تأیید باشی...

کتاب روانشناسی شروع دوباره

کتاب

  • ۲۳:۳۳

از کتاب خوانده شده


+کلیک

ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan