بوبک

Hope Never Quits

از سایرین

  • ۰۱:۳۳

از سایرین...

توکل کن

  • ۱۸:۴۱
آرام باش،توکل کن،تحمل کن،آستین هایت را بالا بزن و آن وقت است که خواهی دید خداوند زودتر از تو آستین هایش را بالا زده...

عمل کن یه کم

  • ۱۵:۲۵
حرف کم بزن ،عمل کن یه کم

بی دفاع

  • ۰۱:۰۰

بر بی دفاع ظلم نکن از خدا بترس زیرا ز بی دفاع حمایت خدا کند

زخم زبان نزن که به شمشیر روزگار زخمی خوری که کس نتواند دوا کند...


(متاسفانه نویسندش رو نمیدونم)

گیاه

  • ۰۲:۱۲
یک گیاه،چشمش به بهاره پیشه روشه نه به زمستونه گذشته.چرا ما اینطور نباشیم?!
خندوانه-رامبد جوان

درست سرِ وقتش

  • ۱۲:۳۷

 انجام دادنِ یک کارهایی درست سرِ وقتش،

می تونه روی همه چیز تاثیر بذاره .

ولی زمانش که می گذره،

تنها چیزی که برای آدم باقی می مونه غصه و حسرته.

در موردِ اتفاق های مهم،فرصت ها رو نباید از دست بدیم.

چون وقتی از دست دادیم ،

هرقدر هم که بتونیم لبخند بزنیم و به شادی تظاهر کنیم، 

تا همیشه، پشتِ نگاهمون سِیلی هست که می تونه همه ی شهر رو تو خودش غرق کنه.

+برگرفته از وبلاگ لبخندهای احمقانه ی یک زن

hope

  • ۱۵:۴۰

.I hope it's not too late to learn to live & learn to love

...Nothing it doesn't matter


زندگی آرام

  • ۱۵:۳۵

اگر می خواهید زندگی آرامی داشته باشید،از آدم های بزرگ دوری کنید.


توماس کمپس

پایکوبی

  • ۱۵:۳۱

زندگی انتظار پایان توفان نیست،زندگی پایکوبی در باران است...

سعی

  • ۰۱:۵۶
سعی کن کارت را خوب انجام بدهی اما سعی نکن به دنبال تشویق و تأیید باشی...

کتاب روانشناسی شروع دوباره
۱ ۲ ۳
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan