بوبک

Hope Never Quits

حال خوب کن ۲

  • ۰۰:۵۳
+ واسه یه ساعت پیشه :)

+ پل کابلی اهواز

صدای طبیعت

  • ۲۱:۳۴+اینجا اطراف شهر اجدادیه
+درختای کنار و مزارع گندم هستن
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan