بوبک

Hope Never Quits

دریا

  • ۰۱:۲۴

وقتی در حقت بدی شد،باید ظرفیت تو بالا باشه مثله زمانی که به سمت رودخونه سنگ پرتاب میکنی ولی ته رودخونه سنگ دیده میشه ولی وقتی به سمت دریا سنگ پرتاب کنی،دریا سنگ رو میبلعه.

باید دریا باشی...

(رادیو جوان)

Designed By Erfan Powered by Bayan