بوبک

Hope Never Quits

آیه ای در وصف حال

  • ۰۳:۵۵

رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا 

پروردگارا و آنچه را به آن تاب و توان نداریم بر ما تحمیل مکن گناه ما ببخش و مارا بیامرز و بر ما رحمت آور


+بخشی از آیه ی ۲۸۶ سوره ی بقرهنصیب

  • ۱۲:۱۰

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

 پس چون اعمال و آداب حجّتان را به جا آوردید، خدا را یاد کنید آن گونه که پدرانتان را یاد می کنید یا بهتر و رساتر از آن . پس برخی از مردم گویند: پروردگارا ، به ما در دنیا ( نعمت ) ده ، و آنان را در آخرت نصیبی نیست.  و برخی از آنان گویند: پروردگارا ، به ما در دنیا نیکی و در آخرت نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش ( دوزخ ) نگاه دار. آنها هستند که از دستاوردشان نصیبی خواهند داشت ، و خداوند زودرس به حساب است.

سوره بقره - آیات 200،201،202

اجابت

  • ۱۲:۰۶

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

و چون بندگان من از تو درباره ی من بپرسند ( بگو که ) من حتما ( به همه ) نزدیکم ، دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم ، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند ، شاید که راه یابند.

سوره بقره - آیه ی 186

نیکی

  • ۱۲:۰۵

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

تنها این که روی های خود را ( برای عبادت ) به سوی مشرق و مغرب بگردانید نیکی نیست ، ولکن نیکی حقیقی ( ایمان و رفتار ) کسی است که به خداوند و روز آخرت و فرشتگان و کتاب ( آسمانی ) و پیامبران ایمان آورد و مال خود را با آنکه آن را دوست ( و بدان نیاز ) دارد روی محبت خدا به خویشان و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان و سائلان و در ( راه آزادی ) بردگان بدهد و نماز را برپا دارد و زکات بپردازد ، و ( وفای ) وفاداران به پیمان خویش آن گاه که پیمان بندند و به ویژه ( استقامت ) شکیبایان در سختی مالی و ضرر جسمی و هنگام جهاد است. آنها هستند که راست گفته اند و آنها هستند که پرهیزگارند. 

سوره بقره - آیه ی 177

مبهم

  • ۱۱:۵۵

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

مثال ( دعوت کننده ی) کافران مثال کسی است که به حیوانی بانگ می زند که جز فریاد و بانگ زدن مبهمی را نمی شنود. کر و گنگ و گورند، از این رو نمی اندیشند.

سوره بقره - آیه 171

نادانسته

  • ۱۱:۴۰

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

ای مردم ، از آنچه در این زمین است حلال و پاکیزه بخورید و برخوردار شوید ، و پیروی از گام های شیطان نکنید ، که او برای شما دشمنی آشکار است. جز این نیست که شما را به بدی و زشتی فرمان می دهد و اینکه نادانسته چیزهایی را به خدا نسبت دهید. 

سوره بقره - آیات 168و169

حتما

  • ۱۶:۰۱

                         بسم الله الرحمن الرحیم

و حتما شما را به اندکی از ترس و گرسنگی و کاهشی از مال ها و جان ها و محصولات آزمایش خواهیم نمود ،و شکیبایان را مژده ده. همان کسانی که چون مصیبتی بر آنها وارد شود گویند: همانا ما از آن خداییم و همانا به سوی او باز خواهیم گشت. آنها هستند که بر آنها درودها و رحمتی از جانب پروردگارشان می رسد ، و آنها هستند که رهیافته اند.

سوره بقره - آیات 155،156،157

ترجمه آیت الله مشکینی

در راه خدا

  • ۱۵:۵۷

                         بسم الله الرحمن الرحیم

و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید ، بلکه زنده اند و لکن شما درنمی یابید.


سوره بقره - آیه ی 154

ترجمه آیت الله مشکینی

صبر

  • ۱۵:۵۲

                         بسم الله الرحمن الرحیم

ای کسانی که ایمان آورده اید، از صبر و نماز کمک بجویید ، که همانا خداوند با صابران است.


سوره بقره - آیه ی 153

ترجمه آیت الله مشکینی

یاد

  • ۱۵:۴۷

                         بسم الله الرحمن الرحیم

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم ، و مرا سپاس گزارید و  کفران نعمت من نکنید.


سوره بقره- آیه ی 152

ترجمه آیت الله مشکینی

۱ ۲
ماه
روشنی اش را
در سراسر آسمان
می پراکند
و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد۰

رابیندرانات تاگور - کتاب ماه نو و مرغان آواره
Designed By Erfan Powered by Bayan